W 2021 roku Krajowy Instytut Mediów prowadzi pierwsze ogólnopolskie badanie dotyczące korzystania z mediów oraz urządzeń pozwalających na ich odbiór. Badanie opisze zwyczaje i preferencje związane z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia i korzystaniem z Internetu.
CZYM ZAJMUJE SIĘ INSTYTUT?

Zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest zrozumienie i opisanie zwyczajów związanych z korzystaniem z mediów. Szczególnie ważne jest dla nas pogłębienie wiedzy o tym, jak mieszkańcy Polski oglądają telewizję, słuchają radia i korzystają z Internetu oraz jakie urządzenia do odbioru mediów mają w domach. Dzięki pomocy i zaangażowaniu uczestników pierwszego Krajowego Badania Mediów będziemy mogli działać na rzecz poprawy jakości mediów w Polsce.

Krajowy Instytut Mediów jest podmiotem publicznym, niezależnym od nadawców i firm komercyjnych. Został powołany w celu poprawy jakości pomiaru mediów, wprowadzania innowacji technologicznych oraz promowania dobrych praktyk w obszarze mediów elektronicznych.
KTO BIERZE UDZIAŁ BADANIU?
W pierwszym Krajowym Badaniu Mediów biorą udział losowo wybrane gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. W ramach badania ankieterzy przeprowadzają rozmowy z każdym członkiem gospodarstwa domowego. Zależy nam na opinii ludzi w różnym wieku i różnej sytuacji życiowej. Każde zdanie bardzo się dla nas liczy.

Dziękuję bardzo za Państwa pomoc i zaangażowanie w realizację badania!

Mirosław Kalinowski
Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów
foto3b
Bezpieczeństwo i poufność danych
Dane osobowe oraz odpowiedzi udzielone podczas wywiadów realizowanych na potrzeby pierwszego Krajowego Badania Mediów pozostaną całkowicie anonimowe. Dane będą analizowane wyłącznie zbiorczo w formie zestawień statystycznych. Dane osobowe uczestników badania będą chronione zgodnie z RODO. Administratorem danych jest Krajowy Instytut Mediów.
Bezpieczeństwo epidemiologiczne
W trosce o bezpieczeństwo i komfort uczestników Krajowego Badania Mediów ankieterzy korzystają z atestowanych maseczek oraz przed każdym wywiadem dezynfekują dłonie i urządzenia, z których korzystają podczas prowadzenia wywiadów.